نویسنده = ����������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. محیط رسوبی و تاریخچه دیاژنز سازند فهلیان در تاقدیس لار، جنوب زون ایذه

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-25

حسین نوری؛ حسین رحیم‌پور بناب


2. محیط رسوبی، دیاژنز و تکامل ویژگی های مخزنی سازند سروک در میدان نفتی سروستان، جنوب شرقی شیراز

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 30-47

حسین رحیم‌پور بناب؛ عادله جمالیان؛ وحید توکلی؛ رضا سرمدی؛ علیرضا یامینی