نویسنده = �������� �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پتانسیل رسوب دهی حوضه های آبخیز خور و سفیدارک (هشتگرد، کرج) با نگرشی ویژه به اختلاف میان دو مدل EPM و MPSIAC

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 74-87

پرویز غضنفری؛ سهیلا یونس زاده جلیلی؛ شیما قلی پوری