نویسنده = آرتیمس قاسمی دهنوی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مارن‌های نئوژن بر اشکال و شدت فرسایش در منطقه ورامین جنوب‌شرق استان تهران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-69

آرتیمس قاسمی دهنوی؛ رامین ساریخانی؛ حمیدرضا پیروان؛ ضیاءالدین شعاعی؛ محمد کریمی‌خالدی