نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. محیط رسوبی و تاریخچه دیاژنز سازند فهلیان در تاقدیس لار، جنوب زون ایذه

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-25

حسین نوری؛ حسین رحیم‌پور بناب