نویسنده = طالع فاضل، ابراهیم
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نحوه رخداد کانسار چنگرزه (جنوب نطنز) در توالی رسوبی تریاس‌میانی: نمونه‌ای از ذخایر سرب±نقره تیپ دره می‌سی‌سی‌پی در کمربند فلززایی ملایر-اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1399

10.22084/psj.2020.22711.1256

ابراهیم طالع فاضل؛ انسیه مختاری نژاد؛ احمد حسین خانی