نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه‌سنگ‌های سازند سرخ بالایی در برش منطقه حسن‌آباد (جنوب‌غرب تهران)

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 43-56

خلیل رضایی؛ شهرام فروغی شادباد؛ احمد اسدی