نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین هندسه ساختاری سازند آسماری و بررسی روند تغییرات آن در حوضه رسوبی زاگرس با استفاده از روش مدل سازی چینه ای رو به جلو

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-14

10.22084/psj.2019.3401

الهام اسدی مهماندوستی؛ سید علی معلمی؛ جهانبخش دانشیان؛ سمیه لشگری