نویسنده = ����������������������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ریز‌زیست‌چینه‌نگاری، ریزرخساره و محیط رسوبی سازند جهرم در شمال‌غرب شیراز

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-53

مهناز پروانه‌نژاد شیرازی؛ سمیه بالود