نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد آنالیز طیفی در چینه‌نگاری سکانسی و تعیین چرخه‌های میلانکوویچ در سازند سروک در میدان کوپال

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 54-70

فروغ عباساقی؛ اسداله محبوبی؛ سیدرضا موسوی‌حرمی؛ شهرام آورجانی