نویسنده = ���������� ����������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه فرآیندها تاریخچه دیاژنز سنگ‌های کربناته هم‌ارز سازند بادامو (ژوراسیک زیرین – میانی) در شمال طبس، شرق ایران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 70-81

خدیجه محمدی غیاث‌آبادی؛ غلامرضا میراب‌شبستری؛ احمدرضا خزاعی