نویسنده = ���������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رخساره‌های رسوبی و الکتریکی مخزن بنگستان با بهره‌گیری از روش MRGC در میدان نفتی قلعه نار، جنوب باختری ایران

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 42-55

10.22084/psj.2016.1678

مریم جمشیدی؛ طاهر گلی؛ علی حسین جلیلیان؛ ناصر ارزانی؛ عبدالوهاب ارشد