نویسنده = ���������� �������� ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شواهد رسوب‌شناسی رویداد سونامی در کرانه‌های مکران، بلوچستان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 82-100

10.22084/psj.2016.1662

مریم حق‌بین؛ خلیل رضایی؛ مجید بیات؛ بهروز رفیعی؛ عبدالرضا هاشمی قاسم آبادی