نویسنده = ����������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش‌های آماری چند متغیره برای جدایش منشأ فلزات نهشته‌های دریاچه زریوار، استان کردستان، غرب ایران

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 74-88

10.22084/psj.2016.1766

بهروز رفیعی؛ فاطمه احمدی‌قمی؛ فروزان حسین‌پناهی