نویسنده = سید محسن آل علی
تعداد مقالات: 6
1. توصیف و تطابق رخساره‌ها و سکانس‌های رسوبی سازندهای کنگان و دالان در رمپ کربناته پرمین-تریاس، بخش‌های مرکزی و شرقی خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

10.22084/psj.2021.25033.1312

مهرداد شاه کرم؛ محسن آل علی؛ وحید توکلی؛ زهرا ملکی


2. چینه نگاری واحد سنگ آهکی سازند پابده در برش بانکول (شمال خاوری ایلام)، پهنه لرستان

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1400، صفحه 21-33

10.22084/psj.2021.22601.1254

ایرج مغفوری مقدم؛ حمید رضا جعفری زاده؛ محسن آل علی؛ زهرا ملکی


3. ریزرخساره ها، فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن ها بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدان نفتی اروند

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 27-48

10.22084/psj.2020.21844.1241

فروتن هاشمی قندعلی؛ محسن آل علی؛ ولی احمد سجادیان؛ داوود جهانی


4. رخساره ها، محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی دارخوین، جنوب باختر ایران

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 172-187

10.22084/psj.2021.22833.1259

رضا خطیر؛ داود جهانی؛ محسن آل علی؛ نادر کهنسال قدیم وند


6. تاثیرات محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان قلعه‌نار، فروافتادگی دزفول

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-34

10.22084/psj.2018.13707.1148

حسین رحیم پور بناب؛ عایشه سلمانی؛ محسن رنجبران؛ سید محسن آل علی