نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد و واکاوی رواناب و انتقال رسوب و تاثیر آن بر سیستم رسوبی رودخانه های الموت و شاهرود (شمال استان قزوین)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-115

10.22084/psj.2017.1958

عفت پاسبان؛ سعید خدابخش؛ محمدرضا غریب‌رضا؛ مهری ملکی؛ بهروز رفیعی