نویسنده = کریمیان طرقبه، امیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی منشا سولفید هیدروژن در یکی از میادین گازی جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

10.22084/psj.2020.3625

امیر کریمیان طرقبه؛ محمد رضا قربانی؛ عظیم کلانتری اصل؛ محمد قاسم اکبری فرد