نویسنده = احمدی، وحید
تعداد مقالات: 2
1. ریز رخساره ­ها، محیط رسوبی و زیست چینه نگاری سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونی، در منطقۀ فارس (حوضه زاگرس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.22084/psj.2020.21521.1237

یداله عظام پناه؛ رضا منصف؛ وحید احمدی