نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تفسیر محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند تیرگان به عنوان سنگ مخزن احتمالی در خاور حوضه رسوبی کپه داغ

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 127-151

10.22084/psj.2019.16424.1173

مهدی رضا پورسلطانی؛ حسام کرمانشاهی؛ محمد جوانبخت