نویسنده = ������������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعات بافتی، معرفی تیپ های کانسنگی و خاستگاه نهشته بوکسیت تریاس-‌ ژوراسیک سیاهرودبار، جنوب‌شرق گرگان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 82-97

10.22084/psj.2019.17597.1185

مریم کیااشکوریان؛ علی اصغر کلاگری؛ علی عابدینی؛ غلامحسین شمعانیان