نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعات بافتی، معرفی تیپ های کانسنگی و خاستگاه نهشته بوکسیت تریاس-‌ ژوراسیک سیاهرودبار، جنوب‌شرق گرگان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 82-97

10.22084/psj.2019.17597.1185

مریم کیااشکوریان؛ علی اصغر کلاگری؛ علی عابدینی؛ غلامحسین شمعانیان


2. سیماهای کانی شناسی و ژئوشیمیایی نهشته لاتریت رسی تریاس- ژوراسیک در درازکوه، غرب دامغان، استان سمنان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 51-67

فاطمه کنگرانی فراهانی؛ علی عابدینی؛ علی اصغر کلاگری