نویسنده = بایت گل، ئارام
تعداد مقالات: 2
1. رخساره ها و محیط رسوبی سازند مبارک در ناحیه کهنگ، البرز مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22084/psj.2020.22448.1252

محمود شرفی؛ حسین مصدق؛ ئارام بایت گل؛ لیلا احمدی


2. طبقه بندی سنگ‌های رسوبی فسفاتی سازند جیرود در برش گرمابدر، البرز مرکزی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398

10.22084/psj.2019.3500

ناهید کریمی؛ نجمه اعتماد‌سعید؛ ئارام بایت گل؛ افشین زهدی