نویسنده = سیده اکرم جویباری
بررسی اثرات مونسون بر مشخصه های بافتی رسوبات بخش ایرانی فلات قاره شمال دریای عمان (خلیج چابهار تا پسابندر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

10.22084/psj.2023.27646.1391

محمد آفرین؛ پیمان رضائی؛ محمدعلی حمزه؛ سیده اکرم جویباری


ریزگرد و کانون های آن: مبانی و روش های شناسایی و تثبیت این کانون ها با نگرش ویژه به دشت خوزستان

دوره 7، شماره 14، دی 1398، صفحه 129-142

10.22084/psj.2019.3501

سیده اکرم جویباری؛ پیمان رضائی؛ فریدون سلیمانی؛ حمید داوودی