نویسنده = اپرا، علی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کانی‌های رسی بر مهاجرت اولیه هیدروکربن در سنگ منشا پابده، میدان نفتی کرنج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22084/psj.2020.3552

فاطمه صابری؛ محبوبه حسینی برزی؛ علی اپرا