نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کانی‌های رسی بر مهاجرت اولیه هیدروکربن در سنگ منشا پابده، میدان نفتی کرنج

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 45-54

10.22084/psj.2020.3552

فاطمه صابری؛ محبوبه حسینی برزی؛ علی اپرا