نویسنده = ���������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از تخلخل سه‌گانه حاصل از نمودارهای تصویرگر و چاه‌پیمایی در تعیین واحدهای جریانی‌ یکی از مخازن جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1400

10.22084/psj.2021.24353.1302

رضا موسوی هاشمی؛ بهمن سلیمانی؛ فاطمه صابری؛ پوریا آسوده