نویسنده = عباس نژاد، بهنام
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های رسوب شناختی پلایای جنوب گلباف کرمان و تاثیر آن بر تشکیل و تکامل بدلند شبه کارستی در این منطقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22084/psj.2020.3547

احمد عباس نژاد؛ بهنام عباس نژاد