نویسنده = قندهاری، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. رهیافت های جدید در بررسی تطبیقی نتایج دانه بندی لیزری و هیدرومتری رسوبات ریز دانه (مطالعه موردی : لس های استان گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

10.22084/psj.2020.3615

آرش امینی؛ سمیه قندهاری؛ حامد رضایی