نویسنده = ابراهیم محمدی
تعداد مقالات: 1
1. چینه نگاری سکانسی سازند قم در منطقه نطنز- قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1400

10.22084/psj.2021.23642.1272

ابراهیم محمدی