نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه چینه‌نگاری سنگی و زیستی سازند گورپی در یکی از چاه‌های میدان نفتی مارون، جنوب غرب ایران (زاگرس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1400

10.22084/psj.2021.23797.1278

سعیده سنماری؛ فرح جلیلی؛ مرضیه نطقی مقدم