نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان آلودگی و توزیع فلزات سنگین در رسوبات رودخانه کارون در بازه پل پنجم تا فارسیت با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی و تحلیل‌های آماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1400

10.22084/psj.2021.23839.1280

سعید چوپانی؛ پیمان رضایی؛ محمدرضا غریب رضا