نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پتانسیل رسوب دهی حوضه های آبخیز خور و سفیدارک (هشتگرد، کرج) با نگرشی ویژه به اختلاف میان دو مدل EPM و MPSIAC

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 74-87

پرویز غضنفری؛ سهیلا یونس زاده جلیلی؛ شیما قلی پوری


2. بررسی تخلخل و تراوایی در سنگ مخزن سازندهای دالان و کنگان در میدان گازی پارس جنوبی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 16-28

عمار دانیالی؛ پرویز غضنفری؛ علی کدخدائی