نویسنده = �������������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. سیماهای کانی شناسی و ژئوشیمیایی نهشته لاتریت رسی تریاس- ژوراسیک در درازکوه، غرب دامغان، استان سمنان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 51-67

فاطمه کنگرانی فراهانی؛ علی عابدینی؛ علی اصغر کلاگری