نویسنده = زارع زاده، رضوان
تعداد مقالات: 1
1. نگرشی بر ویژگی های بافتی و کانی شناسی رسوبات دریاچه دشت ارژن، استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

10.22084/psj.2020.3516

طاهره متولی زاهد؛ پیمان رضائی؛ رضوان زارع زاده