کلیدواژه‌ها = تخلخل
نقش و تأثیر استیلولیت ها و استیلوموتل ها در نفوذپذیری و ریزتخلخل های سنگ های کربناته

دوره 7، شماره 14، دی 1398، صفحه 97-108

10.22084/psj.2019.3496

بیژن یوسفی یگانه؛ سید محمدرضا امامی میبدی؛ صفورا یاسبلاغی شراهی؛ مصطفی صداقت نیا


بررسی تخلخل و تراوایی در سنگ مخزن سازندهای دالان و کنگان در میدان گازی پارس جنوبی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 16-28

عمار دانیالی؛ پرویز غضنفری؛ علی کدخدائی


تخمین تخلخل با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران

دوره 1، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 58-70

حسین رحیم‌پور بناب؛ سپیده سهرابی؛ علی اسعدی