کلیدواژه‌ها = مشخصه های بافتی
تعداد مقالات: 1
1. نگرشی بر ویژگی های بافتی و کانی شناسی رسوبات دریاچه دشت ارژن، استان فارس

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 8-18

10.22084/psj.2020.3516

طاهره متولی زاهد؛ پیمان رضائی؛ رضوان زارع زاده