کلیدواژه‌ها = میدان نفتی اروند
تعداد مقالات: 2
1. رخساره‌ها، فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آنها بر خواص پتروفیزیکی و کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدان نفتی اروند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22084/psj.2020.21844.1241

فروتن هاشمی؛ محسن آل علی؛ داوود جهانی؛ ولی احمد سجادیان


2. [ تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدا ن نفتی اروند]

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 207-222

10.22084/psj.2020.20110.1221

عباس ده کار؛ ولی احمد سجادیان؛ محمد رضا نورا؛ کاظم شعبانی گورجی؛ عباسعلی امرایی