کلیدواژه‌ها = تعیین واحد جریانی مخازن نفتی
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از تخلخل سه‌گانه حاصل از نمودارهای تصویرگر و چاه‌پیمایی در تعیین واحدهای جریانی‌ یکی از مخازن جنوب غرب ایران

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1400، صفحه 164-185

10.22084/psj.2021.24353.1302

رضا موسوی هاشمی؛ بهمن سلیمانی؛ فاطمه صابری؛ پوریا آسوده