کلیدواژه‌ها = سازند کنگان
تعداد مقالات: 4
3. بررسی تخلخل و تراوایی در سنگ مخزن سازندهای دالان و کنگان در میدان گازی پارس جنوبی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 16-28

عمار دانیالی؛ پرویز غضنفری؛ علی کدخدائی


4. تفکیک و معرفی الگوهای رخساره ای سازند کنگان در میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از لاگ های FMI

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 68-81

هوشنگ وفایی؛ حسین رحیم پور بناب؛ داود جهانی؛ حسن محسنی