کلیدواژه‌ها = ریزرخساره
تعداد مقالات: 9
1. توصیف و تطابق رخساره‌ها و سکانس‌های رسوبی سازندهای کنگان و دالان در رمپ کربناته پرمین-تریاس، بخش‌های مرکزی و شرقی خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

10.22084/psj.2021.25033.1312

مهرداد شاه کرم؛ محسن آل علی؛ وحید توکلی؛ زهرا ملکی


5. چینه نگاری زیستی، ریزرخساره ها، محیط رسوبی و دیرینه بوم شناختی سازند آسماری در جنوب باختری ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 102-130

10.22084/psj.2019.19713.1215

مژگان زارع؛ محمد وحیدی نیا؛ محمد حسین قرائی محمودی


9. ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس کوه سیاه، شمال دهدشت، زاگرس

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 12-28

مژگان زارع؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیزاله طاهری؛ علی غبیشاوی