کلیدواژه‌ها = زیست چینه نگاری
تعداد مقالات: 3
1. سنگ چینه‌نگاری، ریزرخساره‌ها و زیست چینه‌نگاری سازند پابده بر مبنای روزن‌داران شناور در میدان نفتی گچساران (فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1400

10.22084/psj.2021.24424.1294

معصومه سبک رو؛ محمد وحیدی نیا؛ محمدحسین آدابی؛ نسرین هداوندخانی


2. بررسی زیست چینه نگاری، رخساره و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در برش های رشتالو و خارتو، فارس نیمه ساحلی، زاگرس، ایران

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 145-171

10.22084/psj.2021.22084.1247

بهزاد پرنیان؛ وحید احمدی؛ حمزه ساروئی؛ محمد بهرامی