کلیدواژه‌ها = شرق ایران
ژئوشیمی عنصری و ایزوتوپی سازند بهرام (دونین میانی-بالایی) در شرق ایران

دوره 4، شماره 7، خرداد 1395، صفحه 32-49

10.22084/psj.2016.1620

مهدی حسین آبادی؛ غلامرضا میراب شبستری؛ اسداله محبوبی؛ احمد معتمد


مطالعه فرآیندها تاریخچه دیاژنز سنگ‌های کربناته هم‌ارز سازند بادامو (ژوراسیک زیرین – میانی) در شمال طبس، شرق ایران

دوره 3، شماره 6، آذر 1394، صفحه 70-81

خدیجه محمدی غیاث‌آبادی؛ غلامرضا میراب‌شبستری؛ احمدرضا خزاعی