کلیدواژه‌ها = گلوبریت
تعداد مقالات: 1
1. منشا هالیت با معرفی کانی های گلوبریت و ساسولیت در گنبد های نمکی لارستان، (جنوب ایران)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 11-21

10.22084/psj.2016.1676

علی نخبه الفقهائی؛ نیما نظافتی؛ منصور قربانی؛ بیژن اعتمادی