نویسنده = یوسفی یگانه، بیژن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تفسیر فرآیند‌های دیاژنزی در سنگ‌های کربناته سازند باغ ونگ در شمال طبس (شرق ایران مرکزی )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

10.22084/psj.2020.19790.1217

صفورا یاسبلاغی شراهی؛ بیژن یوسفی یگانه؛ سکینه عارفی فرد؛ محمد مهدی فرهپور