نویسنده = زارعی، الهه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محیطی سازند دلیچای در برش چینه شناسی پریخان در غرب شاهرود بر مبنای پالینومورف، فرامینیفرها و مطالعات میکروفاسیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1399

10.22084/psj.2020.20779.1230

مریم نادریان؛ الهه زارعی؛ سهیلا یوسفی