نویسنده = جلیلیان، علی حسین
تعداد مقالات: 1
1. شواهدی بر غرق شدن پلاتفرم کربناتۀ فارس در ژوراسیک، جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

10.22084/psj.2020.3277

علی حسین جلیلیان