رخساره‌ها، محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی دارخوین، جنوب غرب ایران

نویسندگان

1 گروه زمین­ شناسی و ژئوفیزیک، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران ، ایران

3 استادیار گروه زمین‌شناسی و ژئوفیزیک، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه زمین‌شناسی، واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
سازند‌ سروک با سن آلبین پسین- تورونین میانی مهم‌ترین سنگ مخزن کربناته ناحیه دشت آبادان در جنوب‌غربی ایران است. سنگ‌های کربناته این سازند به‌دلیل متحمل شدن شرایط و محیط‌های دیاژنزی مختلف دارای ویژیگی‌های مخزنی متفاوت و پیچیده‌ای می‌باشد. این سازند در میدان نفتی دارخوین به‌طورعمده شامل سنگ‌آهک‌های سفید تا کرم رنگ با میان لایه‌های نازکی از سنگ‌آهک رسی کرم رنگ و شیل است. هدف از این پژوهش شناسایی رخساره‌ها، تفسیر محیط رسوبی، تشخیص فرآیندهای دیاژنزی و تأثیر آن‌ها بر کیفیت مخزنی سازند‌ سروک در میدان نفتی دارخوین می‌باشد. به‌همین منظور حدود 600 مقطع نازک میکروسکپی مربوط به مغزه چاه‌های شماره 32 و 33 این میدان‌ مطالعه شد. بررسی‌های گسترده آزمایشگاهی نشان می‌دهند که سازند سروک از 9 رخساره وابسته به یک پلاتفرم کربناته رمپ هم‌شیب تشکیل شده است. مهم‌ترین فرآیندهای دیاژنزی در سازند سروک سیمانی‌شدن، دولومیتی‌شدن، انحلال، فشردگی مکانیکی و شیمیایی، میکرایتی‌شدن، و شکستگی هستند. این فرآیندهای دیاژنزی در محیط‌های دیاژنزی دریایی، جوی و دفنی پدید آمده‌اند. تخلخل سازند سروک در میدان نفتی دارخوین به ‌طور عمده بین 10% تا 15% می‌باشد و نفوذپذیری این سازند از 1/0 تا 100 میلی دارسی متغیر است. بر اساس شواهد موجود کیفیت مخزنی این سازند به‌طورکلی خوب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Facies, sedimentary environment, diagenesis, and reservoir quality of the Sarvak Formation in the Darquain oil field, southwest of Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Khatir 1
  • Davood Jahani 2
  • Mohsen Aleali 3
  • Nader Kohansal-Ghadimvand 4
1 Department of Geology and Geophysics, Research and Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Geology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geology and Geophysics, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Geology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract:
Abstract:
The Sarvak Formation at the age of Late Albian-Middle Turonian is the most important carbonate reservoir rock in Abadan plain area in the southwest of Iran. The carbonate rocks of this formation have different and complex reservoir properties due to their tolerance to different diagenetic conditions and environments. This formation in the Darquain oil field mainly consists of white to cream limestone with thin interbedded of cream-colored argillaceous limestone and shale. The purpose of this study is to identify facies, interpret the sedimentary environment, identification of diagenetic processes, and their effect on the quality of the Sarvak reservoir in the Darquain oil field. For this reason, about 600 thin microscopic sections belonging to cores of wells No. 32 and 33 of this field were studied. Widespread laboratory studies show that the Sarvak Formation consists of 9 facies associated with a homoclinal carbonate ramp platform. The most important diagenetic processes in the Sarvak Formation are cementation, dolomitization, dissolution, mechanical and chemical compaction, micritization, and fracturing, which all occurred in marine, meteoric, and burial diagenetic environments. The porosity of the Sarvak Formation in the Darquain oil field is about 10% to 15% and the permeability is variable between 0.1 to 100 milliDarcy. Based on the available evidence, the reservoir quality of this formation is generally good.

کلیدواژه‌ها [English]

  • facies
  • sedimentary environment
  • Diagenesis
  • reservoir quality
  • Sarvak formation