نوع اعتبار                                                علمی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

 توالی انتشار                                             دوفصلنامه

نوع داوری                                                 دوسو ناشناس

میانگین زمان داوری                                 2 تا 3 ماه

 رتبه در وزارت علوم (1399)                        ب

(Impact Factor) ضریب تاثیر 1397         0.536

شاخص کیفیت در پایگاه ISC (جدید          Q1

 زبان نشریه                                                 فارسی (چکیده: انگلیسی)

 نوع انتشار                                                 چاپی و الکترونیکی

نوع دسترسی                                              رایگان (تمام متن)

هزینه بررسی و انتشار                                 دارد


دانلود مقاله از سایت دوفصلنامه رایگان است


 

این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند 


تمامی مقالات ارسالی به نشریه رسوب شناسی کاربردی  قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم‌افزارهای مشابه یاب (سامانه مشابه یاب متون علمی همیاب شرکت شریف پردازشگر دانش (سیناوب) و همانندجو)  بررسی خواهند شد.

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-236 

1. توزیع الکتروفاسیس‌های مخزنی در رخساره‌های رسوبی سازند آسماری میدان نفتی قلعه‌نار

صفحه 1-20

10.22084/psj.2021.23544.1270

محمود جمیل پور؛ اسداله محبوبی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ محمد خانه باد؛ حامد هوشمند کوچی


2. چینه نگاری واحد سنگ آهکی سازند پابده در برش بانکول (شمال خاوری ایلام)، پهنه لرستان

صفحه 21-33

10.22084/psj.2021.22601.1254

ایرج مغفوری مقدم؛ حمید رضا جعفری زاده؛ محسن آل علی؛ زهرا ملکی


ابر واژگان