به اطلاع محققین محترم می رساند نشریه رسوب شناسی کاربردی از شماره 13 به بعد همراه با چکیده مبسوط انگلیسی منتشر می گردد. نحوه تهیه چکیده مبسوط در بخش راهنمای نگارش مقالات ارایه شده است. 


 نوع اعتبار                                             علمی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

 توالی انتشار                                          دوفصلنامه

نوع داوری                                              دوسو ناشناس

میانگین زمان داوری                               3 تا 4 ماه

 رتبه در وزارت علوم (1398)                   (752) ب

(Impact Factor) ضریب تاثیر 1396      0.21

شاخص کیفیت در پایگاه ISC                    Q2

 زبان نشریه                                               فارسی (چکیده: انگلیسی)

 نوع انتشار                                               چاپی و الکترونیکی

نوع دسترسی                                           رایگان (تمام متن)

هزینه بررسی و انتشار                              دارد

 

دانلود مقاله از سایت دوفصلنامه رایگان است


 

شماره جاری: دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-222 

مقاله پژوهشی

1. بررسی و تفسیر فرآیند‌های دیاژنزی در سنگ‌های کربناته سازند باغ ونگ در شمال طبس (شرق ایران مرکزی )

صفحه 1-22

10.22084/psj.2020.19790.1217

صفورا یاسبلاغی شراهی؛ بیژن یوسفی یگانه؛ سکینه عارفی فرد؛ محمد مهدی فرهپور


2. کانی‌شناسی اولیه و شرایط محیطی سازند آقچاگیل بر اساس آنالیز ژئوشیمی عنصری در جنوب شرق حوضة خزر

صفحه 23-45

10.22084/psj.2020.20493.1227

بهزاد سلطانی؛ بیژن بیرانوند؛ سید رضا موسوی حرمی؛ جواد هنرمند؛ فرید طاعتی


12. [ تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدا ن نفتی اروند]

صفحه 207-222

10.22084/psj.2020.20110.1221

عباس ده کار؛ ولی احمد سجادیان؛ محمد رضا نورا؛ کاظم شعبانی گورجی؛ عباسعلی امرایی


بانک ها و نمایه نامه ها