به اطلاع محققین و پژوهشگران محترم می رساند که نشریه رسوب شناسی کاربردی از سال 98 به بعد با تلاش مشترک دانشگاه بوعلی سینا و انجمن رسوب شناسی ایران به فعالیت خود ادامه خواهد داد. 


 نوع اعتبار                                                علمی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

 توالی انتشار                                             دوفصلنامه

نوع داوری                                                 دوسو ناشناس

میانگین زمان داوری                                 2 تا 3 ماه

 رتبه در وزارت علوم (1398)                        ب

(Impact Factor) ضریب تاثیر 1397         0.536

شاخص کیفیت در پایگاه ISC (جدید          Q1

 زبان نشریه                                                 فارسی (چکیده: انگلیسی)

 نوع انتشار                                                 چاپی و الکترونیکی

نوع دسترسی                                              رایگان (تمام متن)

هزینه بررسی و انتشار                                 دارد

 

دانلود مقاله از سایت دوفصلنامه رایگان است


 

شماره جاری: دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-177 

6. بررسی منشأ سولفید هیدروژن در یکی از میادین گازی جنوب ایران

صفحه 54-66

10.22084/psj.2020.3625

امیر کریمیان طرقبه؛ محمد رضا قربانی؛ عظیم کلانتری اصل؛ محمد قاسم اکبری فرد


10. پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند پادها در برش آسو، بلوک لوت، خاور ایران مرکزی: کاربردی برای تحلیل خاستگاه

صفحه 121-137

10.22084/psj.2020.21935.1242

یعقوب نصیری؛ صدیقه زیرجانی زاده؛ سید خلیل فروزنده؛ سمیرا تقدیسی نیک بخت؛ مصطفی صداقت نیا


12. رخساره ها و محیط رسوبی سازند مبارک در ناحیه کهنگ، البرز مرکزی

صفحه 159-177

10.22084/psj.2020.22448.1252

محمود شرفی؛ حسین مصدق؛ ئارام بایت گل؛ لیلا احمدی


ابر واژگان