اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 308
تعداد پذیرش 101
تعداد عدم پذیرش 124

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 160
تعداد مشاهده مقاله 168523
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 79431
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 72 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 145 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 94 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 116 روز
درصد پذیرش 33 %