اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 394
تعداد پذیرش 160
تعداد عدم پذیرش 140

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 221
تعداد مشاهده مقاله 196054
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 91959
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 66 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 120 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 86 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 192 روز
درصد پذیرش 41 %