اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 329
تعداد پذیرش 130
تعداد عدم پذیرش 123

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 191
تعداد مشاهده مقاله 180446
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 84756
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 67 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 124 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 92 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 134 روز
درصد پذیرش 40 %