اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 401
تعداد پذیرش 166
تعداد عدم پذیرش 144

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 227
تعداد مشاهده مقاله 202588
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 96833
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 66 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 121 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 84 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 184 روز
درصد پذیرش 41 %