اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 279
تعداد پذیرش 88
تعداد عدم پذیرش 115

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 147
تعداد مشاهده مقاله 159938
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 76281
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 76 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 157 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 99 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 104 روز
درصد پذیرش 32 %