اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 330
تعداد پذیرش 111
تعداد عدم پذیرش 131

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 170
تعداد مشاهده مقاله 174067
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 81460
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 71 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 139 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 94 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 132 روز
درصد پذیرش 34 %