اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 291
تعداد پذیرش 95
تعداد عدم پذیرش 118

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 154
تعداد مشاهده مقاله 164100
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 77710
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 74 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 151 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 97 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 126 روز
درصد پذیرش 33 %