اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 345
تعداد پذیرش 140
تعداد عدم پذیرش 124

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 201
تعداد مشاهده مقاله 184210
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 86833
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 66 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 122 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 91 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 156 روز
درصد پذیرش 41 %