اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 260
تعداد پذیرش 75
تعداد عدم پذیرش 106

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 134
تعداد مشاهده مقاله 153520
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 74575
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 79 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 167 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 121 روز
درصد پذیرش 29 %