اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 253
تعداد پذیرش 70
تعداد عدم پذیرش 105

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 124
تعداد مشاهده مقاله 151139
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 73911
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 83 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 172 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 134 روز
درصد پذیرش 28 %