تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه، ارزیابی کیفیت مخزن سازند ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان، با استفاده از نگاره‌های چاه‌پیمایی و داده‌های مغزه صورت گرفته است. برای تعیین تراوایی در آزمایشگاه‌های مطالعات مغزه، معمولا از گاز به خصوص هوای خشک، به دلیل راحتی، صرف وقت و هزینه بسیار کم استفاده می‌شود. این امر می‌تواند باعث ایجاد خطا و عدم اعتبار کافی تراوایی مطلق در ارزیابی و شبیه‌سازی تولید نفت و گاز از مخازن شود. در این مقاله از تراوایی تصحیح شده کلینکنبرگ در مطالعه تراوایی بخش مخزنی سازند ایلام استفاده شده است. علاوه بر این از روش شاخص کیفیت مخزن و تخلخل بر مبنای توزیع اندازه گلوگاه‌های منافذ در جهت تعیین گونه‌های سنگی پتروفیزیکی کمک گرفته شده است. مطالعه صورت گرفته نشان می‌دهد که گونه‌های سنگی 3 و 4 که به عنوان بهترین گونه‌های سنگی پتروفیزیکی بخش مخزنی سازند ایلام شناسایی شده‌اند، دارای منافذ حفره‌ای بهم مرتبط و بین‌دانه‌ای می‌باشند که در اثر انحلال حاصل شده‌اند. گونه‌های سنگی شناسایی شده 1 و 2 مخزن مورد مطالعه به سبب فرآیند دیاژنزی سیمان‌شدگی به عنوان گونه‌های سنگی پتروفیزیکی با کیفیت پایین معرفی می گردند. نتایج به دست آمده کمک به تعیین بهترین افق‌های تولیدی مخزنی سازند ایلام در چاه مورد مطالعه در مطالعات اکتشافی نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrophysical rock typing determination of the Ilam Formation in one of the oilfields of the Abadan plain

نویسندگان [English]

 • Samira Amin 1
 • Elham Asadi Mehmandosti 2
 • Mahdi Amirsardari 2
 • Farajolah Saberi 3
1 M.Sc, Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, Kharazmi University,
2 Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Exploration Management, National Iranian Oil Company, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, the quality assessment of the Ilam Formation reservoir in an oil field of the Abadan plain has been investigated using wireline logs and core data. To determine permeability in core study laboratories, gas, especially dry air, is usually used because of its convenience, time consuming and very low cost. This can lead to errors and inadequate validity of absolute permeability in the evaluation and simulation of oil and gas production from reservoirs. In this paper, the corrected permeability of Klinkenberg is used in the permeability study of the reservoir section of the Ilam Formation. In addition, the reservoir quality index and porosity method based on the pore throat size distribution have been used to determine the type of petrophysical rock typing. The study shows that rock types 3 and 4, which have been identified as the best petrophysical rock typing in the reservoir of Ilam Formation, have interconnected and interparticle pores that have been obtained by dissolution. Identified rock types 1 and 2 of the studied reservoir are introduced as low quality petrophysical rock types due to the diagenetic process of cementation. The obtained results have helped to determine the best reservoir production horizons of Ilam Formation in the studied well in exploratory studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ilam Formation
 • Abadan Plain
 • porosity and permeability correction
 • petrophysical rock typing
 • Pore types
 • تاریخ دریافت: 15 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 08 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 11 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 11 اردیبهشت 1401