تفکیک و معرفی الگوهای رخساره ای سازند کنگان در میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از لاگ های FMI


عنوان مقاله [English]

Identification and presentation of facies patterns of the Kangan Formation in South Pars Gasfield, using FMI logs

نویسندگان [English]

  • H. Vafaei
  • H. Rahimpoor-bonab
  • D. Jahani
  • H. Mohseni